هتل

هواپیما

بلیط

تور فرانسه

مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
تاریخ رفت : 1396/12/01
  • تور فرانسه

سفر 1

تور فرانسه

مبدا مقصد تاریخ حرکت نوع سفر وسیله نقلیه
تهران پاریس 1396/12/01 هوایی تور فرانسه
سرویس ها :

هتل ها

نام هتل قیمت ۲ تخته (هر نفر) قیمت ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال (هر نفر)
تور فرانسه 4,554 ریال 5,846 ریال 54,654 ریال 984,554 ریال
سرویس های هتل : تور فرانسه
توضيحات : gftrvfrdvgdfv

برنامه سفر

dfvsdfvffsdf

توضیحات

پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.پروازهای با نرخ کمتر از 1،000،000 ريال غیر قابل استرداد میباشد.

قیمت تور

  • مبلغ پایه 878,974ریال
  • تور فرانسه 8,997,968,985